Her leverer du avfall

Avfallsordninger i Trondheim:

Trondheim kommune har flere hente- og bringeordninger for avfall. Alle sorterer samme avfallstyper:

Restavfall
Papp/papir
Plastemballasje

Felles for oss alle er at vi bringer glass- og metallemballasje.

Husstanden har også en rød boks for farlig avfall. Denne hentes to ganger i året. Les mer under «Slik sorterer du avfall».

Ditt bosted bestemmer om du har hente- eller bringeordning.

Åpningstider

Kundesenter

Mandag – fredag 08.00 – 15.30
Lørdag stengt

Trondheim Renholdsverk AS
Heggstadmoen 53
7080 Heimdal
Telefon: 72 54 05 40
kildesortering@trv.no