Slik sorterer du avfall

Avfallet fra husholdningene i Trondheim kommune kildesorteres. Hensikten er å få tatt ut avfall som kan gjenvinnes til nye produkter. I tillegg er et viktig å få tatt hånd om det farlige avfallet for å unngå alvorlig forurensning og skade på naturen, dyr og mennesker.

Henteordning

Avfallet sorteres i fire beholdere:

Feilsorterte beholdere kan ikke tømmes

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter. Dette gir mange miljøgevinster. Materialgjenvinning er dog bare mulig når avfallet er riktig sortert. Derfor kan vi ikke tømme feilsorterte beholdere sammen med beholdere som er riktig sortert, da ødelegges kvaliteten på hele billasset. Renovatøren lar i slike tilfeller beholderen stå og gir deg en tilbakemelding på hvorfor beholderen ikke er tømt. Hvis du har sortert beholderen riktig til neste gang, tømmes den. Du har muligheten til å bestille en ekstra restavfallstømming, men det faktureres i tillegg til din ordinære avgift. Har du spørsmål rundt dette, kontakt oss.

Sorteringsliste finnes på 9 språk

I Midtbyen og sentrumsnære områder er det av areal- og estetiske hensyn valgt en annen ordning enn for resten av byen. Beboerne har restavfallsbeholder ved huset og bringer papp/papir og plastemballasje til Midtbypunkt.

Bringeordning

Mer informasjon

Åpningstider

Kundesenter

Mandag – fredag 08.00 – 15.30
Lørdag stengt

Trondheim Renholdsverk AS
Heggstadmoen 53
7080 Heimdal
Telefon: 72 54 05 40
kildesortering@trv.no